Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-005
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Dátum zverejnenia: 24.06.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 25.6.2020
Termín ukončenia 1 kola: 31.7.2020
Termín ukončenia 2.kola: 31.8.2020

Termín ukončenia 3.kola: 31.10.2020

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-006
Aktivita: E1 Trhové priestory

Dátum zverejnenia: 16.06.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 16.6.2020
Termín ukončenia 1 kola: 31.7.2020
Termín ukončenia 2.kola: 31.8.2020

Termín ukončenia 3.kola: 1.11.2020

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-003
Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Dátum zverejnenia: 15.05.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 15.5.2020
Termín ukončenia 1 kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 30.8.2020

Termín ukončenia 3.kola: 31.10.2020

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-001
Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Dátum zverejnenia: 11.05.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 11.5.2020
Termín ukončenia 1 kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 30.8.2020

Termín ukončenia 3.kola: 31.10.2020

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-004
Aktivita: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Dátum zverejnenia: 29.04.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 30.4.2020
Termín ukončenia 1. kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 30.8.2020

Termín ukončenia 3.kola: 1.11.2020 (disponibilné alokované zdroje:32 524,48 Eur)

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-002
Aktivita: D1 Učebne základných škôl

Dátum zverejnenia: 25.04.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 30.4.2020
Termín ukončenia 1 kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 30.8.2020

Termín ukončenia 3.kola: 1.11.2020 (disponibilné alokované zdroje: 34 773,49 Eur)

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.Aktualizovaný harmonogram na rok 2020 IROP


Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2019 až december 2019)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2020 až december 2020)


Príručky

Príručka pre Res a užívateľov

Prirucka IROP VO

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Vzor zmluvy o príspevok:

nájdete tu: https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/