Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-003
Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Dátum zverejnenia: 15.05.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 15.5.2020
Termín ukončenia 1 kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 30.8.2020


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-001
Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Dátum zverejnenia: 11.05.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 11.5.2020
Termín ukončenia 1 kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 30.8.2020


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-004
Aktivita: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Dátum zverejnenia: 29.04.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 30.4.2020
Termín ukončenia 1 kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 30.8.2020


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-002
Aktivita: D1 Učebne základných škôl

Dátum zverejnenia: 25.04.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 30.4.2020
Termín ukončenia 1 kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 30.8.2020Aktualizovaný harmonogram na rok 2020 IROP


Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2019 až december 2019)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2020 až december 2020)


Príručky

Príručka pre Res a užívateľov

Prirucka IROP VO verzia 3.1

Vzor zmluvy o príspevok:

nájdete tu: https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/