OZNAM: Plánované uzatvorenie všetkých výziev v rámci Operačného programu IROP
Miestna akčná skupina Ipeľská kotlina-Novohrad o.z. oznamuje oprávneným žiadateľom, že s účinnosťou od 14.12.2023 z dôvodu uplynutia hraničných termínov ukončenia realizácie projektov, uzatvára všetky výzvy MAS v rámci IROP.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.


Výzva: IROP-CLLD-Q108-511-008
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum zverejnenia: 21.12.2022 | masikn

Dátum zverejnenia aktualizácií: 23.02.2023 | masikn

Aktualizácia účinná od 11.03.2023

Termín vyhlásenia výzvy: 21.12.2022
Termín ukončenia 1. kola:  10.2.2023
Termín ukončenia 2. kola:  10.3.2023


SUMA VYČERPANÁ VO VÝZVEVýzva: IROP-CLLD-Q108-512-010
Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Dátum zverejnenia: 21.12.2022 | masikn

Dátum zverejnenia aktualizácií: 16.02.2023 | masikn

Dátum zverejnenia aktualizácie č. 2: 27.6.2023 | masikn

Aktualizácia účinná od 01.03.2023

Aktualizácia č. 2 účinná od 28.6.2023

Termín vyhlásenia výzvy: 21.12.2022
Termín ukončenia 1. kola:  31.1.2023
Termín ukončenia 2. kola:  28.02.2023

Termín ukončenia 3. kola: 28.7.2023 (alokácia navýšená po aktualizácii č.2)
Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-011
Aktivita: D1 Učebne základných škôl

Dátum zverejnenia: 21.12.2022 | masikn


Termín vyhlásenia výzvy: 21.12.2022
Termín ukončenia 1. kola:  31.1.2023
Termín ukončenia 2. kola:  28.2.2023


SUMA VYČERPANÁ VO VÝZVE


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-009
Aktivita: E1 Trhové priestory

Dátum zverejnenia: 08.12.2022 | masikn

Dátum zverejnenia aktualizácií: 16.02.2023 | masikn

Dátum zverejnenia aktualizácie č. 2: 27.6.2023 | masikn

Aktualizácia účinná od 23.02.2023

Aktualizácia č. 2 účinná od 28.6.2023

Termín vyhlásenia výzvy: 09.12.2022
Termín ukončenia 1 kola: 20.1.2023
Termín ukončenia 2.kola: 22.2.2023

Termín ukončenia 3. kola: 28.7.2023 (alokácia navýšená po aktualizácii si č.2)
Výzva: IROP-CLLD-Q108-511-007
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výzva je predčasne uzatvorená k 31.8.2022

Dátum zverejnenia: 22.02.2021 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 22.2.2021
Termín ukončenia 1 kola: 1.5.2021
Termín ukončenia 2.kola: 1.7.2021

Termín ukončenia 3.kola: 2.9.2021
Termín ukončenia 4.kola: 2.11.2021
Termín ukončenia 5.kola: 3.1.2022
Termín ukončenia 6.kola: 01.03.2022 (disponibilné alokované zdroje: 250 000,00 Eur)
Termín ukončenia 7.kola: 02.05.2022
Termín ukončenia 8.kola: 01.07.2022Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-005
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Výzva je predčasne uzatvorená k 31.1.2022

Dátum zverejnenia: 24.06.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 25.6.2020
Termín ukončenia 1 kola: 31.7.2020
Termín ukončenia 2.kola: 31.8.2020

Termín ukončenia 3.kola: 2.11.2020
Termín ukončenia 4.kola: 31.12.2020
Termín ukončenia 5.kola: 1.3.2021
Termín ukončenia 6.kola: 30.4.2021
Termín ukončenia 7.kola: 31.5.2021 (disponibilné alokované zdroje: 37 840,00 Eur)
Termín ukončenia 8 kola: 30.6.2021 (disponibilné alokované zdroje: 13,51 Eur)
Termín ukončenia 9 kola: 31.7.2021 
Termín ukončenia 10 kola: 31.8.2021 

VÝZVA ZRUŠENÁ Z DOVODU VYČERPANIA ALOKOVANÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-006
Aktivita: E1 Trhové priestory

Výzva je predčasne uzatvorená k 31.8.2022

Dátum zverejnenia: 16.06.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 16.6.2020
Termín ukončenia 1. kola: 31.7.2020
Termín ukončenia 2. kola: 31.8.2020

Termín ukončenia 3. kola: 2.11.2020
Termín ukončenia 4. kola: 4.1.2021
Termín ukončenia 5.kola: 1.3.2021
Termín ukončenia 6.kola: 3.5.2021
Termín ukončenia 7.kola: 1.6.2021
Termín ukončenia 8.kola: 1.7.2021
Termín ukončenia 9.kola: 2.8.2021
Termín ukončenia 10.kola: 2.9.2021 
Termín ukončenia 11.kola: 1.10.2021
Termín ukončenia 12.kola: 2.11.2021
Termín ukončenia 13.kola: 1.12.2021
Termín ukončenia 14.kola: 3.1.2022 (disponibilné alokované zdroje: 8 094,99 Eur)
Termín ukončenia 15.kola: 1.2.2022
Termín ukončenia 16.kola: 1.3.2022

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.

Pôvodná výzva zo 16.6.2020


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-003
Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Výzva je predčasne uzatvorená k 31.8.2022

Dátum zverejnenia: 15.05.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 15.5.2020
Termín ukončenia 1 kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 31.8.2020

Termín ukončenia 3.kola: 31.10.2020
Termín ukončenia 4. kola: 31.12.2020
Termín ukončenia 5.kola: 28.2.2021
Termín ukončenia 6.kola: 30.4.2021
Termín ukončenia 7.kola: 31.5.2021
Termín ukončenia 8.kola: 30.6.2021
Termín ukončenia 9.kola: 31.7.2021
Termín ukončenia 10.kola: 31.8.2021
Termín ukončenia 11.kola: 30.9.2021
Termín ukončenia 12.kola: 2.11.2021
Termín ukončenia 13.kola: 1.12.2021
Termín ukončenia 14.kola: 3.1.2022 (disponibilné alokované zdroje:  5 051,44 Eur)
Termín ukončenia 15.kola: 1.2.2022
Termín ukončenia 16.kola: 1.3.2022

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-001
Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Výzva je predčasne uzatvorená k 31.1.2022

Dátum zverejnenia: 11.05.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 11.5.2020
Termín ukončenia 1 kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 30.8.2020

Termín ukončenia 3.kola: 2.11.2020
Termín ukončenia 4. kola: 31.12.2020
Termín ukončenia 5.kola: 1.3.2021
Termín ukončenia 6.kola: 30.4.2021
Termín ukončenia 7.kola: 31.5.2021
Termín ukončenia 8.kola: 30.6.2021
Termín ukončenia 9.kola: 31.7.2021
Termín ukončenia 10. kola: 31.8.2021
Termín ukončenia 11.kola: 30.9.2021
Termín ukončenia 12.kola: 2.11.2021
Termín ukončenia 13.kola: 1.12.2021
Termín ukončenia 14.kola: 3.1.2022 
 (disponibilné alokované zdroje: 21 686,84 Eur)
Termín ukončenia 15.kola: 1.2.2022
Termín ukončenia 16.kola: 1.3.2022

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-004
Aktivita: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Výzva je predčasne uzatvorená k 31.1.2022

Dátum zverejnenia: 29.04.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 30.4.2020
Termín ukončenia 1. kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 31.8.2020

Termín ukončenia 3.kola: 2.11.2020
Termín ukončenia 4. kola: 4.1.2021
Termín ukončenia 5.kola: 1.3.2021
Termín ukončenia 6.kola: 3.5.2021
Termín ukončenia 7.kola: 1.6.2021
Termín ukončenia 8. kola: 1.7.2021
Termín ukončenia 9.kola: 2.8.2021

Termín ukončenia 10.kola: 2.9.2021
Termín ukončenia 11. kola: 1.10.2021
Termín ukončenia 12.kola: 2.11.2021
Termín ukončenia 13.kola: 1.12.2021 (disponibilné alokované zdroje: 0,00 Eur)
VÝZVA ZRUŠENÁ Z DOVODU VYČERPANIA ALOKOVANÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.


Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-002
Aktivita: D1 Učebne základných škôl

Výzva je predčasne uzatvorená k 31.1.2022

Dátum zverejnenia: 25.04.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 30.4.2020
Termín ukončenia 1 kola: 30.6.2020
Termín ukončenia 2.kola: 31.8.2020

Termín ukončenia 3.kola: 2.11.2020
Termín ukončenia 4. kola: 4.1.2021
Termín ukončenia 5.kola: 1.3.2021
Termín ukončenia 6.kola: 3.5.2021
Termín ukončenia 7.kola: 1.6.2021
Termín ukončenia 8. kola: 1.7.2021
Termín ukončenia 9.kola: 2.8.2021

Termín ukončenia 10.kola: 2.9.2021
Termín ukončenia 11. kola: 1.10.2021
Termín ukončenia 12.kola: 2.11.2021
Termín ukončenia 13.kola: 1.12.2021
Termín ukončenia 14.kola: 3.1.2022  
(disponibilné alokované zdroje: 9 943,50 Eur)
Termín ukončenia 15.kola: 1.2.2022
Termín ukončenia 16.kola: 1.3.2022

Zmena Výzvy, ZoPr a príloh s účinnosťou od 12.10.2020  – zmena sa týka výmeny loga vo formulároch vzhľadom na delimitáciu RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.Harmonogram výziev

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2019 až december 2019)


Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2020 až december 2020)


Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2022 až december 2022)


Príručky

Príručka pre Res a užívateľov

Prirucka IROP VO

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Vzor zmluvy o príspevok:

nájdete tu: https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/