Odborná exkurzia do MAS KRAS
Po stopách dobrej praxe „Krížom Krasom“– Rozvojové aktivity v území MAS OZ KRAS, MAS Gemer- Rožňava a MAS Bodva…

čitať ďalej>>

Prezentácia činnosti MAS v Sl.Ďarmotách

čitať ďalej>>

Odborná exkurzia do MAS Terchovská Dolina
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizovala exkurziu po mikroregióne Terchovskej doliny

čitať ďalej>>

Realizácia podporeného projektu z VUC BBSK
V rámci programu Dňa Ipeľskej Kotliny Novohrad 2020 v Bušinciach sa konal 8.9.2020 v priestoroch spoločenského domu – v sále – workshop na tému Prezentácia, propagácia územia, kultúrno-prírodný potenciál, zvyky a tradície…

čitať ďalej>>

Krajská konferencia rozvoja vidieka aj za našej účasti.
V dňoch 7.- 8. 11. 2019 zorganizovalo Občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Partnerstvom Muránska planina…

čitať ďalej>>

Účasť na výstave Agrokomplex Nitra 2019 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad sa v dňoch 24 – 25.8.2019 zúčastnila výstavy Agrokomplex…

čítať ďalej>>

Festival Hontianska paráda Hrušov
MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad sa spolu s predstaviteľmi OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie zúčastnila festivalu Hontianska paráda…

čítať ďalej>>

Odborná exkurzia Maďarsko
Odbornú exkurziu do Maďarska zorganizovalo občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja a konalo sa v termíne…

čítať ďalej>>

Exkurzia CEDRON
V termíne 20.-21. február 2019 sme v rámci informačnej exkurzie v území MAS Cedron-Nitrava navštívili realizátorov projektov…

čítať ďalej>>