Realizácia podporeného projektu z VUC BBSK

Cieľom projektu bolo prostredníctvom organizovanej aktivity propagovať a priblížiť verejnosti územie Ipeľskej Kotliny, ako významnú poľnohospodársku oblasť a ako krásnu prírodnú krajinu pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu, s dôrazom na miestne gastronomické špeciality, miestne tradície, ľudovú kultúru a zvyky…

čítať ďalej>>

Agrokomplex Nitra 2022

Účasť na výstave Agrokomplex Nitra 2022 – MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad sa dňa 18.8.2022 zúčastnila výstavy Agrokomplex, kde sme spolu s remeselnými výrobcami reprezentovali územie MAS…

čítať ďalej>>

Členovia MAS Ipeľská Kotlina Novohrad boli v dňoch 5.-8.9.2022 na exkurzii v Českej republike

Pod záštitou Vidieckeho partnerstva BB kraja sa na pozvanie MAS Moravská cesta v dňoch 5.- 8.9.2022 uskutočnila odborná exkurzia na Moravu pre členov miestnych akčných skupín (MAS) z banskobystrického kraja…

čítať ďalej>>

Odborná exkurzia do MAS KRAS

Po stopách dobrej praxe „Krížom Krasom“– Rozvojové aktivity v území MAS OZ KRAS, MAS Gemer- Rožňava a MAS Bodva…

čítať ďalej>>

Prezentácia činnosti MAS v Sl.Ďarmotách

čítať ďalej>>

Odborná exkurzia do MAS Terchovská Dolina

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizovala exkurziu po mikroregióne Terchovskej doliny

čítať ďalej>>

Realizácia podporeného projektu z VUC BBSK

V rámci programu Dňa Ipeľskej Kotliny Novohrad 2020 v Bušinciach sa konal 8.9.2020 v priestoroch spoločenského domu – v sále – workshop na tému Prezentácia, propagácia územia, kultúrno-prírodný potenciál, zvyky a tradície…

čítať ďalej>>

Krajská konferencia rozvoja vidieka aj za našej účasti.

V dňoch 7.- 8. 11. 2019 zorganizovalo Občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Partnerstvom Muránska planina…

čítať ďalej>>

Účasť na výstave Agrokomplex Nitra 2019

MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad sa v dňoch 24 – 25.8.2019 zúčastnila výstavy Agrokomplex…

čítať ďalej>>

Festival Hontianska paráda Hrušov

MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad sa spolu s predstaviteľmi OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie zúčastnila festivalu Hontianska paráda…

čítať ďalej>>

Odborná exkurzia Maďarsko

Odbornú exkurziu do Maďarska zorganizovalo občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja a konalo sa v termíne…

čítať ďalej>>

Exkurzia CEDRON

V termíne 20.-21. február 2019 sme v rámci informačnej exkurzie v území MAS Cedron-Nitrava navštívili realizátorov projektov…

čítať ďalej>>