Členovia MAS Ipeľská Kotlina Novohrad boli v dňoch 5.-8.9.2022 na exkurzii v Českej republike

Pod záštitou Vidieckeho partnerstva BB kraja sa na pozvanie MAS Moravská cesta v dňoch 5.- 8.9.2022 uskutočnila odborná exkurzia na Moravu pre členov miestnych akčných skupín (MAS) z banskobystrického kraja. Exkurzie sa zúčastnilo 50 zástupcov 8 MAS (MAS Cerovina, MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo, MAS Ipeľská kotlina-Novohrad, MAS Malohont, MAS Partnerstvo Muránska planina-Čierny Hron, MAS Zlatá cesta, MAS Žiarska kotlina, MAS VSP Hontiansko-Dobronivské).

Počas exkurzie účastníci navštívili veľa zaujímavých lokalít spojených s aktivitami moravských MAS (MAS Moravská cesta, MAS Bystřička, MAS Opavsko), okrem iných napríklad aktívnu Hanácku obec Příkazy, farmu Doubravský dvůr, Centrum ekologických aktivít (galerie přírody) Sluňákov, historickú obrannú pevnosť v Křelove, Základnú školu a sídlo MAS v obci Náklo, lokálnu výrobu olomouckých tvarůžků a minipivovar TVARG, hrad Bouzov, Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA, obecný úrad Škřipov, energetické hospodárenie vo firme HON a iné.

Exkurzia bola naozaj pre všetkých účastníkov inšpiratívna a motivujúca, opakovane však musíme so smútkom konštatovať, že napriek minimálnej vzdialenosti a spoločnej histórii je starostlivosť o rozvoj vidieka a podpora vidieckych rozvojových aktivít v Českej republike na míle vzdialená pred realitou u nás. Obrovský rozdiel je najmä v prístupe štátnych a regionálnych inštitúcií a orgánov k podpore rozvoja vidieka. Len jeden príklad: MAS v ČR už v tomto roku budú vyhlasovať výzvy z nového programového obdobia 2021-2027, pričom rozvojové stratégie spracovávali v rokoch 2020-2021