a) Valné zhromaždenie (tvoria ho všetci členovia) – najvyšší orgán

b) Predsedníctvo združenia – výkonný orgán

Ing. Peter Libiak
Ing. Csaba Kálazy
Mgr. Denisa Árvayová
Pavol Suchánsky
Ladislav Híveš
Zoltán Uhrík
Jana Ďuríková
Lenka Rimóczi
Štefan Nozdrovický ml.

c) Predseda, dvaja podpredsedovia – štatutárny orgán

Predseda:Ing. Peter Libiak
Podpredsedovia:Ing. Csaba Kálazy
Pavol Suchánsky

d) Revízna komisia – kontrolný orgán

Predseda:Jozef Vízi
Členovia:Bartolomej Balko
Erika Marčoková

e) Výberová komisia

e) Monitorovací výbor

Predseda:Bc. Marta Kálovcová
Členovia:Mgr.Ingrid Vargová
Timotej Tomašik