a) Valné zhromaždenie (tvoria ho všetci členovia) – najvyšší orgán

b) Predsedníctvo združenia – výkonný orgán

Obec Dolná Strehová – Mgr. Ľuboslav Dobrocký
Obec Nenince – Ladislav Híveš
Jana Ďuríková VITIS
Lenka Rimócziová, čučoriedkový  a malinový sad
Štefan Nozdrovický, FO
Ing. Peter Libiak FO

c) Predseda, dvaja podpredsedovia – štatutárny orgán

Predseda:Ing. Csaba Kálazy
Podpredsedovia:Mgr. Denisa Árvayová – Obec Slovenské Ďarmoty
Pavol Suchánsky – Obec Kiarov

d) Revízna komisia – kontrolný orgán

Predseda:Obec Chrastince – Jozef Varga
Členovia:Jozef Vízi, FO 
Bartolomej Balko BARETTI s.r.o.

e) Výberová komisia

e) Monitorovací výbor

Predseda:Bc. Marta Kálovcová
Členovia:Mgr.Ingrid Vargová
Timotej Tomašik