Článok o MAS IKN zverejnený v týždenníku POKROK dňa 8.2.2021


článok o MAS IKN zverejnený v týždenníku POKROK dňa 16.9.2019


Článok o MAS IKN uverejnený v týždenníku POKROK dňa 8.7.2019.


Článok o MAS IKN uverejnený v týždenníku POKROK dňa 17.6.2019.


Článok o MAS IKN uverejnený v týždenníku POKROK dňa 15.4.2019.


Článok o MAS IKN uverejňený v týždenníku POKROK
dňa 22.6.2020


Článok o MAS IKN uverejňený v týždenníku POKROK
dňa 29.6.2020