Článok o MAS IKN zverejnený v týždenníku POKROK dňa 24.10.2022

09.03.2022 bol uverejnený článok v Roľníckych novinách – Zachráňme prístup LEADER na Slovensku


Článok o MAS IKN zverejnený v týždenníku POKROK dňa 8.2.2021


článok o MAS IKN zverejnený v týždenníku POKROK dňa 16.9.2019


Článok o MAS IKN uverejnený v týždenníku POKROK dňa 8.7.2019.


Článok o MAS IKN uverejnený v týždenníku POKROK dňa 17.6.2019.


Článok o MAS IKN uverejnený v týždenníku POKROK dňa 15.4.2019.


Článok o MAS IKN uverejňený v týždenníku POKROK
dňa 22.6.2020


Článok o MAS IKN uverejňený v týždenníku POKROK
dňa 29.6.2020