AGROKOMPLEX 2023 s účasťou MAS IKN

V dňoch 17.-20.8.2023 sa v areáli výstaviska v  Nitre konal už 48.ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2023, ktorej sa zúčastnila aj naša MAS Ipeľská Kotlina Novohrad o.z..

Podtitul tohtoročnej výstavy Agrokomplex bol „Návrat ku koreňom“, ktorý návštevníkov aj za pomoci miestnych akčných skupín zaviedol späť k našim zvykom, tradíciám a remeslám…

Zobraziť celý článok →


Článok o MAS IKN zverejnený v týždenníku POKROK dňa 24.10.2022

09.03.2022 bol uverejnený článok v Roľníckych novinách – Zachráňme prístup LEADER na Slovensku


Článok o MAS IKN zverejnený v týždenníku POKROK dňa 8.2.2021


článok o MAS IKN zverejnený v týždenníku POKROK dňa 16.9.2019


Článok o MAS IKN uverejnený v týždenníku POKROK dňa 8.7.2019.


Článok o MAS IKN uverejnený v týždenníku POKROK dňa 17.6.2019.


Článok o MAS IKN uverejnený v týždenníku POKROK dňa 15.4.2019.


Článok o MAS IKN uverejňený v týždenníku POKROK
dňa 22.6.2020


Článok o MAS IKN uverejňený v týždenníku POKROK
dňa 29.6.2020