Zoznam schválených ZoNFP:

Názov obceNázov/kód projektuVýška príspevkuURL zmluvy
7.2.
SklabináNFP309070Z287
Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej v obci Sklabiná – II. etapa
41 000 Eurhttps://www.sklabina.eu/files/2022-03-03-121936-Zmluva_o_poskytnut___nen__vratn__ho_finan__n__ho_pr__spevku___.309070Z287_nov_.pdf
LeseniceNFP309070Z258
Investície do zlepšenia infraštruktúry malých rozmerov v obci Lesenice
41 000 Eurhttps://www.lesenice.sk/download_file_f.php?id=1630004
7.4.
Opatovská Nová VesNFP309070ABF1
Detské ihrisko pri materskej škole
13 167,00 Eurhttps://www.opatovskanovaves.sk/download_file_f.php?id=1630637
Opatovská Nová VesNFP309070ABJ9
Spevnené plochy pri domu smútku v obci Opatovská Nová Ves
27 827,46 Eurhttps://www.opatovskanovaves.sk/download_file_f.php?id=1638304
ChrastinceNFP309070ADJ4
Park s detskými a cvičnými prvkami v obci Chrastince
40 795,62 Eurhttps://www.chrastince.sk/data/fso/soubory/zmluva-o-poskytn-nfp-park.pdf