INFORMÁCIE O UKONČENÝCH PROJEKTOCH

Zoznam schválených ZoPr:

Názov obceNázov/kód projektuVýška príspevkuURL zmluvy
Aktivita D1
Obec ŽelovceIROP-CLLD-Q108-512-002-002
Vybavenie a zariadenie školskej
knižnice v ZŠ s MŠ
3 066,51 EURVypovedanie zmluvy zo strany užívateľa
Obec NeninceIROP-CLLD-Q108-512-002-003
Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou Nenince
14 797,20 EURhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/6201996/
Obec BušinceIROP-CLLD-Q108-512-002-004
Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou Bušince
5 507,53 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3171026.pdf
Obec BušinceIROP-CLLD-Q108-512-002-005
Vybavenie školskej odbornej učebne praktického výcviku na základnej škole s materskou školou v Bušinciach
4 525,26 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3171038.pdf
Obec ŽelovceIROP- CLLD-Q108-512-011-006
Vybavenie a zariadenie školskej knižnice v ZŠ s MŠ
3 066,51 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/4053834.pdf
Aktivita B3
Obec VrbovkaIROP-CLLD-Q108-512-004-004
Nákup vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec  Vrbovka
26 154,26 EURhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5889349/
Obec KiarovIROP-CLLD-Q108-512-004-007
Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Kiarov
26 154,26 EURhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5889630/
Obec KováčovceIROP-CLLD-Q108-512-004-001
Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb – úžitkový dodávkový automobil
25 904,22 EURhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5889075/
Obec GlabušovceIROP-CLLD-Q108-512-004-003
Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Glabušovce
26 154,26 EURhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5889342/
Obec OlováryIROP-CLLD-Q108-512-004-005
Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Olováry
26 154,26 EURhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5889628/
Obec Slovenské ĎarmotyIROP-CLLD-Q108-512-004-006
Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty
26 154,26 EURhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5889629/
Aktivita D2
Obec VrbovkaIROP-CLLD-Q108-512-003-001
Detské ihrisko v areáli MŠ Vrbovka
13 742,70 EURhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5904490/
Obec Slovenské ĎarmotyIROP-CLLD-Q108-512-003-004
Rekonštrukcia vnútorných priestorov v MŠ – stavebno technické úpravy – Slovenské Ďarmoty
11 736,75 EURhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5937664/
Obec LeseniceIROP-CLLD-Q108-512-003-005
Skvalitnenie vybavenia a zariadenia v predškolskej jedálni v obci Lesenice
7 309,11 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3280510.pdf
Obec BátorováIROP- CLLD-Q108-512-009-008
Obecné trhovisko v obci Bátorová
34 467,93 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/4053905.pdf
Obec ZáhorceIROP- CLLD-Q108-512-010-006
Rekonštrukcia skladu pri MŠ v obci Záhorce
24 928,37 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/4088765.pdf
Aktivita E1
Obec ŽelovceIROP-CLLD-Q108-512-006-002
Tržnica a úprava verejného priestranstva obce Želovce – časť Tržnica
33 053,01 EURhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5904515/
Obec KiarovIROP-CLLD-Q108-512-006-001
Obecná tržnica v obci Kiarov
14 545,64 EURhttps://www.crz.gov.sk/zmluva/5904503/
Obec OlováryIROP-CLLD-Q108-512-006-003
Tržnica v obci Olováry
16 676,05 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3068622.pdf
Obec GlabušovceIROP-CLLD-Q108-512-006-004
Trhové priestory v obci Glabušovce
11 903,32 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3100583.pdf
Obec KoláreIROP-CLLD-Q108-512-006-005 
Revitalizácia verejného priestranstva na obecnú tržnicu
16 855,96 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3107820.pdf
Obec Opatovská Nová VesIROP-CLLD-Q108-512-006-006
SO 01 Obecné trhovisko v obci Opatovská Nová Ves – zmena stavby pred jej dokončením
35 625,00 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3203212.pdf
Aktivita C1
Annamaria, n.o.IROP-CLLD-Q108-512-005-002
Zariadenie pre seniorov Sklabiná
37 826,49 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3169443.pdf
Aktivita C2
Obec ZáhorceIROP-CLLD-Q108-512-001-002
Zabezpečenie terénnych a ambulantných služieb v obci Záhorce
16 153,16 EURhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3295560.pdf

ZVEREJNENIE ZMLUVY A DODATKOV K ZMLUVÁM

D2 ZmluvaObec LeseniceSkvalitnenie vybavenia a zariadenia v predškolskej jedálni v obci Lesenicehttps://www.crz.gov.sk/data/att/3280510.pdf
B3 Dodatok č.1Obec GlabušovceNákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Glabušovcehttps://www.crz.gov.sk/data/att/3245078.pdf
B3 Dodatok č.1Obec KiarovNákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Kiarovhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3247269.pdf
B3 Dodatok č.1Obec OlováryNákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Olováryhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3251485.pdf
B3 Dodatok č.1Obec S. ĎarmotyNákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Sl. Ďartmotyhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3247273.pdf
B3 Dodatok č.1Obec VrbovkaNákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Vrbovkahttps://www.crz.gov.sk/data/att/3251553.pdf
D1 Dodatok č.1Obec NeninceVybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou Nenincehttps://www.crz.gov.sk/data/att/3336630.pdf
D2 Dodatok č.1Obec VrbovkaDetské ihrisko v areáli MŠ Vrbovkahttps://www.crz.gov.sk/data/att/3203073.pdf
E1 Dodatok č.1Obec GlabušovceTrhové priestory v obci Glabušovcehttps://www.crz.gov.sk/data/att/3267877.pdf
Dodatok č.1Obec Opatovská Nová VesIROP- CLLD-Q108-512-006-006https://www.opatovskanovaves.sk/51-2022-zmena-v–davky-projektu-a-pr–spevok-0-zmluva/mid/200782/.html#m_200782
Dodatok č. 2Obec Opatovská Nová VesIROP- CLLD-Q108-512-006-006https://www.crz.gov.sk/data/att/3741532.pdf
E1
Dodatok č.1
Obec Olováryhttps://www.crz.gov.sk/data/att/3714215.pdf
C1
Dodatok č. 2
Annamaria n.o.https://www.crz.gov.sk/data/att/3911667.pdf
C1
Dodatok č. 3
Annamaria n.o.IROP- CLLD-Q108-512-005-002https://www.crz.gov.sk/data/att/4053927.pdf
C2
Dodatok č.2
Obec Záhorcehttps://www.crz.gov.sk/data/att/3915779.pdf
E1
Dodatok č. 2
Obec Kolárehttps://www.crz.gov.sk/data/att/3922180.pdf
D1
Dodatok č.1
Obec ŽelovceIROP-CLLD_Q108-512-011-006https://www.crz.gov.sk/data/att/4235514.pdf
A1
Zmluva
MKU s.r.o.IROP-CLLD_Q108-511-008-001https://www.crz.gov.sk/data/att/4241284.pdf

Zoznam neschválených ZoPr:

Názov obce Názov/kód projektu
Aktivita D1
Obec ZáhorceIROP-CLLD-Q108-512-003-003
Rekonštrukcia skladu pri MŠ v obci Záhorce
Aktivita B3
Obec KoláreIROP-CLLD-Q108-512-004-002
Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Koláre
Obec ČeláreIROP-CLLD-Q108-512-004-008
Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Čeláre
Aktivita C1
Annamaria n.o. – Zariadenie pre seniorov SklabináIROP-CLLD-Q108-512-005-001