IROP za rok 2018

PREDMET ZÁKAZKYÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČHODNOTA ZÁKAZKY
Prenájom didaktickej a
výpočtovej techniky I.VO
EUROAGRO Bušince s.r.o.2 400,00 EUR s DPH
Poradenské služby pri
implementácii stratégie CLLD
CPK Veľký Krtíš4 860,00 EUR bez DPH
Dodanie účtovníckych služieb
– podvojné účtovníctvo
DAPOR s.r.o.1 680,00 EUR bez DPH
Dodanie stravných lístkovUp Slovensko s.r.o.4 975,00 EUR s DPH
Telekomunikačné služby
vrátane mobilných telefónov
O21 312,00 EUR s DPH
Kancelársky papierCOPY PRINT GROUP, a.s.
Bratislava
298,80 EUR s DPH
Kancelárske potrebyTSV PAPIER Lučenec274,00 EUR s DPH
Toner TN3480GRAFID s.r.o.
Dubnica Nad Váhom
27,54 EUR s DPH
Kancelárske potreby MIHI.sk36,00 EUR s DPH

IROP za rok 2019

PREDMET ZÁKAZKYÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČHODNOTA ZÁKAZKY
Prenájom didaktickej
a výpočtovej techniky II.VO
EUROAGRO Bušince s.r.o.2 106,00 EUR s DPH
Toner TN3480JURIGA spol. s.r.o. Bratislava26,39 EUR s DPH
Toner Brother TN3480blackJURIGA spol. s.r.o. Bratislava 116,28 EUR s DPH
Toner Brother TN3480black JURIGA spol. s.r.o. Bratislava 122,39 EUR s DPH
Dodanie stravných poukážokDOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.2972,00 EUR s DPH
Dodanie účtovníckych služieb – podvojné účtovníctvoDAPOR s.r.o. Bušince1440,00 EUR bez DPH

IROP za rok 2020

PREDMET ZÁKAZKYÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČHODNOTA ZÁKAZKY
Poradenské služby pri implementácii stratégie CLLDCPK Veľký Krtíš2 200,00 EUR bez DPH
občerstvenie na zasadnutie Predsedníctva o.z.COOP Jednota Krupina
Zuzana Zahorecová-MONTI
12,16 s DPH
1,58 s DPH
občerstvenie na zasadnutie Predsedníctva o.z.COOP Jednota Krupina12,87 s DPH
Toner BROTHER TN 3480JURIGA spol. s r.o.Bratislava109,99 s DPH
Kancelárske potrebyTibor Varga TSV PAPIER109,99 EUR s DPH

IROP za rok 2021

PREDMET ZÁKAZKYÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČHODNOTA ZÁKAZKY
Multifunkčné kopírovacie zariadenieMYXY s.r.o. Veľký Krtíš600,00 EUR s DPH

ANIMÁCIE

2019
PREDMET ZÁKAZKY ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA ZÁKAZKY
Vytvorenie webovej stránky
Aktualizácia webovej stránky
Júliana Hajnárová
Júliana Hajnárová
978,00 EUR bez DPH
13,00 EUR bez DPH / 1hod. aktualizácie
Blok/zápisník s perom a potlačouCreoCom s.r.o.314,40 EUR s DPH
Zhotovenie rollupu/banneraREDDesign s.r.o.120,00 EUR s DPH
Informačný článok o implementácii Stratégie CLLD IKN v region. nov. POKROKMgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS190,00 EUR s DPH
Informačný článok k výzvam z PRV SR 2014-2020 Opatrenia 7.2, 7.4, 4.1, v region. nov. POKROK Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS 190,00 EUR s DPH
Informačný článok k výzvam z PRV SR 2014-2020 Opatrenia 6.4, 4.2, v region. nov. POKROK Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS 190,00 EUR s DPH
Prenájom priestorov/miestnosti pre škol. účely + prenájom didaktickej technikyEUROAGRO Bušince s.r.o.97,00 EUR s DPH
Ubytovanie pre 2 os./1noc za účelom účasti na informačno-prezentečnej aktivite v MAS CEDRON – NITRAVA v dňoch 20.-21.02.2019Slovak Tourism, a.s.
Hotel TheralKesov
72,00 EUR s DPH
Ubytovanie pre 2 os./2noci za účelom účasti na Konferencii pre MAS – postupy MAS v rámci konania o ZoNFP, Demänovská DolinaHotel SKI&WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA,
Demänovská Dolina
166,00 EUR s DPH
Ubytovanie pre 2 os./1noc za účelom účasti na Krajskej konferencii rozvoja vidieka v OsrblíHotel Zerrenpach, Osrblie116,50 EUR s DPH
Guľôčkové pero Turbo s potlačou loga MAS IKNCreoCom s.r.o.93,60 EUR s DPH
2020
PREDMET ZÁKAZKY ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA ZÁKAZKY
Článok k výzvam z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 6.4., 4.1., 4.2.v regionálnych novinách POKROK (2. príloha – 1314 kB)Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS190,00 EUR s DPH
Článok k informáciám ohľadne výziev k všetkým opatreniam z IROP v regionálnych novinách POKROK (1.príloha – 1265 kB)Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS190,00 EUR s DPH
Zhotovenie stolového kalendára na rok 2021ABADOS s.r.o.504,00 EUR s DPH
Údržba a aktualizácia webovej stránky masikn.skJúliana Hajnárová1 950,- EUR bez DPH/150 hodín
13,- EUR bez DPH/1 hodina
2021
PREDMET ZÁKAZKY ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA ZÁKAZKY
Článok k aktuálnym výzvam z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a výzvam z IROPMgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS280,00 EUR s DPH
Dezinfekčný roztok na rukyKatarína Slaninová – KS
PRÍRODNÉ MYDLÁ
290,00 EUR bez DPH
Papierová zložka s perom, blokom a značkovačmiAnatex, s.r.o.,
Banská Bystrica
602,40 EUR s DPH
Stan na propagačné účely s príslušenstvom a doplnkami STANSERVIS s.r.o.,
Vígľaš
3 070,80 EUR s DPH
Propagačný materiálAnatex s.r.o. Banská Bystrica769,80 EUR s DPH