Ipeľská Kotlina – Novohrad

Zdravotnícka 255/11,
991 06  Želovce
Email: masiknovohrad@gmail.com
IČO: 42395224
DIČ: 2120070722
Č.účtu: IBAN: SK23 5600 0000 0086 9760 4002

Štatutárny zástupca:
Ing. Csaba Kálazy – 0907 832 499

Zamestnanci MAS:

Projektový manažér (zastupujúci manažér počas MD)
Ing. Martina Orolínová – 0910 101 336 resp. mobil MAS: 0948 087 671

Ekonomický manažér/odb.asistent:
Ing. Martina Kukučková – 0915 872 042


Napíšte nám