Ipeľská Kotlina – Novohrad

Železničná 1
991 22  Bušince
Email: masiknovohrad@gmail.com
IČO: 42395224
DIČ: 2120070722
Č.účtu: IBAN: SK23 5600 0000 0086 9760 4002

Štatutárny zástupca:
Ing. Peter Libiak – 0915 974 223

Zamestnanci MAS:
Mgr. Anita Galčíková, manažér MAS – 0948 087 671

Napíšte nám