AGROKOMPLEX 2023 s účasťou MAS IKN

V dňoch 17.-20.8.2023 sa v areáli výstaviska v  Nitre konal už 48.ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2023, ktorej sa zúčastnila aj naša MAS Ipeľská Kotlina Novohrad o.z..

Podtitul tohtoročnej výstavy Agrokomplex bol „Návrat ku koreňom“, ktorý návštevníkov aj za pomoci miestnych akčných skupín zaviedol späť k našim zvykom, tradíciám a remeslám.

Miestne akčné skupiny mali svoje stánky situované v interaktívnom pavilóne F, kde počas štyroch dní trvania výstavy prebiehali vystúpenia ľudovoumeleckých súborov, módna prehliadka ľudových krojov a prehliadka regionálnych produktov.

Miestna akčná skupina Ipeľská Kotlina Novohrad o.z. mala vlastný stánok medzi svojimi kolegami z Banskobystrického kraja, aby predstavila svoj región a jeho reálie. Našu MAS reprezentovala jej manažérka Ing. Martina Orolínová s Máriou Galčíkovou, ktoré okrem propagácie MAS predstavili účastníkom výstavy regionálne produkty od výrobcov z územia MAS. Zástupcovia MAS zobrali do stánku na výstavu včelárske výrobky od držiteľa regionálnej značky z Leseníc – Kataríny Babkovej, mydlá z kozieho mlieka, karamelky ako sladký pozdrav z Novohradu od „Dedinských dievčeniec“ a drevené svietniky od regionálneho výrobcu a držiteľa regionálnej značky.

Zástupcovia našej MAS sa zúčastnili aj podujatia „Večer vidieka“ pri príležitosti odovzdávania cien v jednotlivých kategóriách v rámci „FOTO MAS“, ktoré organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Počas „Večera vidieka“ bola zabezpečená ochutnávka lokálnych produktov (z území jednotlivých MAS z celej SR) a sprievodný hudobno-tanečný program večera.