Účasť na výstave Agrokomplex Nitra 2022 – MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad sa dňa 18.8.2022 zúčastnila výstavy Agrokomplex, kde sme spolu s remeselnými výrobcami reprezentovali územie MAS. Náš informačno – prezentačný stánok sa nachádzal v interaktívnom pavilóne M3, ktorý zaujímavou i hravou formou prezentoval rôzne oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka.