Odbornú exkurziu do Maďarska zorganizovalo občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja a konalo sa v termíne od 5. – 7.6.2019. Zástupcovia MAS IKN a ich členov sa zúčastnili programu, ktorý zahŕňal prehliadku obce Hollókó, pútnického miesta Szentkút, rybárskeho CR Bátorterenye, pálenice Etes a obce Kazár. Cieľom odbornej exkurzie  bola výmena informácií medzi miestnymi aktérmi MAS SR a MAS HU a osvojovania si príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností.