Účasť na výstave Agrokomplex Nitra 2019 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad sa v dňoch 24 – 25.8.2019 zúčastnila výstavy Agrokomplex, kde sme spolu s remeselnými výrobcami „regionálnej značky Novohrad“ reprezentovali územie MAS. Náš informačno – prezentačný stánok sa nachádzal v interaktívnom pavilóne F – „Spoločne rozvíjame vidiek“, ktorý zaujímavou i hravou formou prezentoval rôzne oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka.