Odborná exkurzia: Po stopách dobrej praxe „Krížom Krasom“– Rozvojové aktivity v území MAS OZ KRAS, MAS Gemer- Rožňava a MAS Bodva

Zástupcovia našej MAS sa zúčastnnili v dňoch  06.09.2021 – 08.09.2021  odbornej exkurzie v území 3 miestnych akčných skupín s nasledovným programom:

        06.09.2021

Predstavenie projektu cezhraničnej spolupráce Sýpky strážcovia hodnôt –  pamiatky v službách cestovného ruchu – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Eszterházyovskej panskej sýpky

V obci Krasnahorská Dlhá Lúka – územie MAS Gemer Rožňava: Predstavenie činnosti Združenia Gemerských remeselníkov (Prehliadka sídla združenia, ukážky zvonolejárstva, plstenia, drotenia a košikárstva. (Účastníci si okrem prehliadky vyskúšali aj predstavené remeselnícke aktivity), Požičovňa bicyklov „BUZGO BIKE“ – Predstavenie úspešného projektu Cezhraničnej spolupráce Interreg, Rozvojové aktivity v okolí Krasnahorskej jaskyne – Kaplnka Buzgó , príklady dobrovoľníckej práce

         07.09.2021

V obci Slavec predstavenie činnosti občianskeho združenia SINE METU – Projekt Gombasecký letný tábor pri  Gombaseckej jaskyni, archeologicky prieskum pri Paulánskom kláštore, prehliadka spoločnosti Hamelli záhradníctvo – pestovanie okrasných kvetín, kapusty a zemiakov, Presun do obce Dlhá Ves – stretnutie so starostom obce a predstavenie realizovaných projektov. V obci Jablonov nad Turňou „Akčný starosta, akčný farár“  – Predstavenie projektov v obci Jablonov nad   Turňou – stretnutie so starostom obce Jablonov nad Turňou, prehliadka realizovaných projektov v obci Jablonov nad Turňou – revitalizácia verejných priestranstiev obce v duchu vinárskych tradícii, stretnutie s reformovaným farárom– predstavenie realizovaných projektov – možnosti čerpania finančných prostriedkov pre cirkev, po večeri nasledovala ochutnávka regionálnych produktov

         08.09.2021

V obci Hrušov predstavenie Turistického komunitného centra v obci Hrušov,  obecnej pálenice, stretnutie s pracovníkmi obecného úradu a vedúceho pálenice, presun do obce Zádiel

Stretnutie so starostom obce Zádiel predstavenie realizovaných projektov a  turistického potenciálu obce, obed a presun do mesta Rožňava sídla MAS Gemer – Rožňava, prehliadka mesta Rožňava a realizovaných projektov spojená s ukážkou činnosti MAS Gemer- Rožňava Celkový počet účastníkov za MAS bol v počte 9 osôb.