Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizovala exkurziu po mikroregióne Terchovskej doliny

zameranú na ukážky dobrej praxe a výmenu skúseností, dňa 14.9.2021. Za našu MAS sa exkurzie zúčastnila len manažérka.  Exkurzia bola zameraná na navštívenie zrealizovaných projektov z Programu rozvoja vidieka a iných fondov EÚ zameraných na LEADER, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka

Program bol nasledovný:

Plavba plťami dole Váhom (Strečno), obec Strečno – zrekonštruovaná požiarna zbrojnica, rozšírenie vodovodu, viacúčelové športové exteriérové ihrisko

Chateau Gbeľany, obec Gbeľany – rekonštrukcia obecného úradu

Kúdeľná izba Otílie Kadášiovej  (Strečno)

Prehliadka prvého horského pivovaru Vŕšky v Terchovej, obec Terchová – pešie chodníky a rekonštrukcia obecného úradu Pastierske centrum v Zázrivej  – prehliadka  spojená s ukážkami zvonkárstva a výroby  tradičných syrových výrobkov, ochutnávka (projekt Interreg PL-SK)